ค่ายโอลิมปิก มข.

โครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก

จำนวนผู้สมัคร

หน่วยงานหลัก

จำนวนผู้สมัคร

ดาราศาสตร์ ม.ต้น

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

จ่ายเงินแล้ว

ยืนยันในระบบ

การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบสาขาต่างๆ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 67/2564 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี


===คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขการสมัคร===


กรุณาอ่าน
-คู่มือการสมัครแบบย่อ-
-คู่มือการสมัครแบบละเอียด-