ค่ายโอลิมปิก มข.

โครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก

จำนวนผู้สมัคร

หน่วยงานหลัก

คู่มือการสมัครสอบ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครฯ

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบสาขาต่างๆ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 54/2567 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2567
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี


===คลิกที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขการสมัคร===


 • ดาราศาสตร์ ม.ต้น

  • ม.1 - ม.3 เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 - 30 ธันวาคม 2554 ศึกษาในโรงเรียน จ.ขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บึงกาฬ
 • ดาราศาสตร์ ม.ปลาย

  • ม.3 - ม.5 และเกิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ศึกษาในโรงเรียน จ.ขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บึงกาฬ
 • ฟิสิกส์

  • เป็นนักเรียน ม.3-ม.5 หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บึงกาฬ เท่านั้น
 • เคมี

  • เป็นนักเรียน ม.3-ม.5 หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บึงกาฬ เท่านั้น
 • ชีววิทยา

  • เป็นนักเรียน ม.3-ม.5 หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บึงกาฬ เท่านั้น
 • คณิตศาสตร์

  • เป็นนักเรียน ม.1-ม.5 หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู บึงกาฬ เท่านั้น