ค่ายโอลิมปิก มข.

กรอกรายละเอียดการสมัครในรอบปี 2564

การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบสาขาต่างๆ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 67/2564 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี


===คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขการสมัคร===


กรุณาอ่าน
-คู่มือการสมัครแบบย่อ-
-คู่มือการสมัครแบบละเอียด-

ยอมรับเงื่อนไข ปฏิเสธ