ค่ายโอลิมปิก มข.

การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
1. ชุดนักเรียนต้องใช้เป็นชุดในการเข้าเรียนทุกคาบ และชุดพละของโรงเรียน สำหรับทำกิจกรรมสัมพันธ์
2. ผ้าเช็ดตัว รวมถึงของใช้ส่วนตัวต่างๆ
3. ผ้าห่ม (นำติดตัวมาก่อนเผื่อกรณีที่นักเรียนไม่พอใช้)
4. ยารักษาโรคประจำตัวนักเรียน
5. ในบางสาขาวิชาอาจให้ใช้เครื่องคิดเลขในการสอบ จึงควรเตรียมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มาสำรองไว้ใช้
6. สาขาคอมพิวเตอร์ ให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส่วนตัวมาด้วย

******นักเรียนที่มีโรคประจำตัว แพ้อาหาร/แพ้สารเคมี  หรือรับประทานอาหารเจ  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มารายงานตัว******

ทางค่ายฯ ได้ติดต่อบริการซัก-รีดเสื้อผ้าให้นักเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (คนละ 350 บาท)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่าย
กรุณาติดต่อ
คุณพิศมัย คชโคตร  โทร. 08-7428-2406