ค่ายโอลิมปิก มข.

แนวข้อสอบคัดเลือก

รายละเอียดเนื้อหาที่ออกข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ของปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สอวน.

https://www.posn.or.th/

เคมี-2564


หัวข้อออกข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ในปีที่ผ่านมา

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์

ดาราศาสตร์