ค่ายโอลิมปิก มข.

กำหนดการเข้าค่าย สำคัญ

กำหนดการเข้าค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2567


วิชาฟิสิกส์

  • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วิชาชีววิทยา

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

วิชาคณิตศาสตร์

  • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
  • โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

วิชาเคมี

  • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
  • โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ดาราศาสตร์

  • ดาราศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  • ดาราศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร