ค่ายโอลิมปิก มข.

โครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก

จำนวนผู้สมัคร

หน่วยงานหลัก

จำนวนผู้สมัคร

จ่ายเงินแล้ว

ยืนยันในระบบ

การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบสาขาต่างๆ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 40/2562 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
หากยอมรับเงื่อนไขและต้องการดำเนินการสมัครต่อ ให้กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไข" เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี


===คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขการสมัคร===