ค่ายโอลิมปิก มข.

แนวข้อสอบคัดเลือก

เนื้อหาที่ออกข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์

ดาราศาสตร์