ค่ายโอลิมปิก มข.

กรอกรายละเอียดการสมัครในรอบปี 2561

การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบสาขาต่างๆ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 43/2561 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
หากยอมรับเงื่อนไขและต้องการดำเนินการสมัครต่อ ให้กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไข" เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี


===คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเงื่อนไขการสมัคร===

ยอมรับเงื่อนไข ปฏิเสธ