ค่ายโอลิมปิก มข.

กำหนดการเข้าค่าย 2สำคัญ

กำหนดการเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนรายงานตัวที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะวิทยาศาสตร์) วันที่ 8 มีนาคม 2562
กำหนดการเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 8-24 มีนาคม 2562


รายละเอียดที่พัก