ค่ายโอลิมปิก มข.

กำหนดการ

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561

- รับสมัครสอบทางระบบออนไลน์    2-16 ก.ค. 61

- ชำระค่าสมัคร    2-19 ก.ค. 61 (ปริ๊นใบชำระค่าสมัครจากระบบรับสมัครไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือ ระบบ online banking)

- สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  ในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับสาขาชีววิทยา คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ และเวลา 13.30-16.30 น. สำหรับสาขาฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์

- สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนศูนย์สอบที่นักเรียนเลือกในขั้นตอนการสมัคร


- ในปี 2561 นี้ นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสาขาวิชา ในแต่ละครั้งของการสมัครนักเรียนจะได้รับรหัสประจำตัวสอบ 10 หลัก
แต่นักเรียนสามารถเลือกไปเข้าสอบได้เพียง 2 วิชาที่เวลาสอบไม่ตรงกัน ได้แก่ วิชาที่สอบในตอนเช้า 1 วิชา และ วิชาที่สอบในตอนบ่าย 1 วิชา
ทั้งนี้ นักเรียนจะมีสิทธิ์เข้าสอบได้เฉพาะกรณีที่ได้รับรหัสประจำตัวสอบ 10 หลักปรากฏในใบชำระค่าสมัคร (ที่ได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งระบุสาขาวิชาที่สอบถูกต้องเท่านั้น